Uprawnienia budowlane – jak zdobyć?

Podnoszenie umiejętności to zdecydowanie najlepszy sposób na znalezienie nowej pracy lub dostanie awansu. W branży budowlanej taką funkcję spełniają uprawnienia, która można zdobyć podchodząc do egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane w postaci wyborów administracyjnej komisji okręgowej.

Uprawnienia budowlane – co warto mieć świadomość tego na ich temat?
Głównie trzeba podkreślić, że uprawnienia w budownictwie dotyczą dwóch priorytetowych dziedzinie, a mianowicie projektowania a także kierowania robotami budowlanymi. Te dwie grupy dzielą się następnie na szereg różnych specjalności, w obrębie których kandydat pragnie rozszerzyć swoje umiejętności. Powinno się dodać, że uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie określonych prac technicznych w zakresie wybranej specjalności. Kandydaci mają do wyboru różne specjalności, jest to specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna a także instalacyjna. Specjalność Inżynieryjna dzieli się na: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną a także wyburzeniową. Z kolei specjalność instalacyjna tyczy się instalacji urządzeń telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych a także elektroenergetycznych. Należy też dodać, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte tylko przez kandydatów spełniających warunki określone w omal budowlanym. Dotyczą one stażu w zakresie projektowania albo pracy na budowie, jak także tytułu zawodowego kierunkowego średniego albo wyższego.

Polecana strona: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz