Poziom wód gruntowych a przydomowa oczyszczalnia

Ażeby stworzyć ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków konieczne są prace ziemnie, które kreuje koparka. W pewnych sytuacjach można zamówić tę usługę wraz z samym zbiornikiem. Niekiedy wykop trzeba zorganizować własną pracą.

W każdym wypadku warto to robić na etapie prac ziemnych na budowie. Koparka może mocno zaprzepaścić teren zielony wokół domu, nie gorzej, ażeby jeszcze nie był zagospodarowany. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczna metoda odprowadzania nieczystości z domu. Może także być w całości tania. O ile wody gruntowe na działce nie są zbyt wysoko, zbiornik rozsączający można zamówić za nieduże środki finansowe. Na niektórych terenach nie da się założyć takiej oczyszczalni, ponieważ gleba zbyt mocno przepuszcza wodę i mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych. Przydomowe oczyszczalnie wiążą się z niską ceną utrzymania. Odfiltrowane nieczystości powinno się wywozić znacznie rzadziej niż przydomowe szambo. Dosłownie jeżeli jest ono bardzo duże, przynajmniej raz w miesiącu należy je opróżnić. Przydomowa oczyszczalnia nie wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę, jeżeli już jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5m3. To całkiem wiele i nawet duża rodzina może zmieścić się w tym limicie. Zbiorniki betonowe mają zwykle wymiary 10 lub 12 m3 i w praktyce zapełniane są w ciągu 3-4 tygodni. Producenci niektórych środków chemicznych umieszczają na opakowaniu informację na temat tego, że nie wolno ich stosować, jeżeli nieczystości odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Najpewniej tyczy się to mocnych środków chemicznych.

Warto zobaczyć: ekologiczne szambo przydomowe włocłąwek

Dodaj komentarz