Urządzenia stosowane w energetyce

 

Rzadko zastanawiamy się nad tym, dlaczego wszelkie urządzenia służące do pomiarów i wykonywania analiz są tak ważne. A odpowiedź na to jest bardzo prosta, gdyby nie one środowisko bardzo szybko uległoby degradacji a niesprawdzane urządzenia czy niesprawna sieć energetyczna zagrażałaby naszemu bezpieczeństwu. Jakie więc urządzenia przyczyniają się do zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska? Z ekologicznego punktu widzenia jednym z najważniejszych urządzeń wspomagających ochronę środowiska są analizatory spalin, które w większości wypadków widzimy na stacjach diagnostycznych. Emisja spalin jest ograniczona przepisami prawnymi, dlatego także odpowiednie służby Państwowe dysponują takimi urządzeniami. Podczas sprawdzeniu drogowych nierzadko za pomocą miernika zostaje sprawdzana emisja spalin w samochodzie zatrzymanej do kontroli chłopcy i dziewczęta. Innym urządzeniem pomiarowym są analizatory jakości energii, które pozwalają na pomiar napięć, prądów, mocy czynnej, biernej i pozornej a też energii czynnej i biernej, generowanej , a ponadto pobranej. Dalszym spośród wielu urządzeń służących do pomiarów są mierniki cęgowe, które pozwalają na pomiar prądu w pojedynczym przewodzie. A kolejnymi spośród wielu innych są luksomierze, które są miernikami natężenia oświetlenia w budynkach. Podobnych narzędzi jest całe mnóstwo. Właściwie każde posiada inne wykorzystanie, właściwie każde służy do innych czynności, niemniej jednak łączy ichniejszym jedna bardzo ważna kwestia, są potrzebne do tego, by sprawdzać jakość a tym samym do tego, aby codziennymi zapewniać nam bezpieczeństwo.

Należy ujrzeć: analizatory energii.

Dodaj komentarz