Kredyt czy faktoring?

Czy są efektywne sposoby na zachowanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwa i firmy? Na pewno tak. Ciągła produkcja i wiarygodni klienci są tutaj fundamentem. Jednak takie sytuacje nie w każdej chwili mają miejsce.

Zdarza się, że kontrahenci zalegają z płaceniem, a to może prowadzić do luk w kasie firm. Dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na faktoring. Usługa faktoringu jest gwarancją regularnego spłacania wystawionych faktur, co w efekcie może skutecznie poprawić kondycję finansową firm.
Współpraca faktoringowa odbywa się na określonych zasadach. Tutaj głównymi stronami są faktorant i firma faktoringowa. Faktorant jest tym elementem układu, który wystawia dokumenty do opłacenia, czyli faktury. Właściwie każdy taki dokument jest adresowany do określonego klienta, ma określoną wysokość i ustalony termin do spłaty. Kiedy takie faktury spłacać ma firma faktoringowa, to należności regulowane są automatycznie, a faktura przekazywana jest klientowi, który jest jej adresatem. Firma, która wystawia taką fakturę, dostaje wynikającą z niej należność szybko i nie musi martwić się tym, czy klient zapłaci czy nie. Usługi faktoringu mają jednakże to do siebie, że faktury, które spłaca firma faktoringowa, opiewają na niższe kwoty. Faktor pobiera prowizję, która stanowi pewien procent faktury. Dlatego jej się to opłaca. Kiedy ostanie spłatę faktury od dłużnika faktoranta, to różnica między tym, co sama zapłaciła, a tym, co dostała, będzie jej zyskiem. W przypadku wielu firm taki rodzaj współpracy kontroluje się bardzo dobrze.
Sprawdź również informacje na stronie: firmy faktoringowe.

Dodaj komentarz