Znajdź informacje o dotacjach

 

Rozwój biznesu to podstawa w działaniu każdej firmy. Wszakże każda firma pragnie działać na jak najszerszym zasięgu, bo dzięki temu ma możliwość lepiej zarabiać, uzyskiwać nowe rynki i umacniać swą pozycję. Internacjonalizacja MŚP 1.dwie coś takiego daje możliwość. Dzięki dotacjom dana firma ma możliwość wyjść poza obszar własnego pierwotnego funkcjonowania i rozpocząć się rozwijać w innych państwach. Na 100 procent na to potrzebne są nakłady kosztów, zatem siłą rzeczy nie jest to takie intuicyjne.

Nie każda firma ma takie dochody, które pozwoliłyby jej sfinansować tą ekspansję. W dużej liczbie przypadków zdarza się tak, że potrzebne jest jakieś doradztwo z zewnątrz i wówczas z radą przychodzi program 1.2 Polska Wschodnia POPW, czyli taki program, który pozwala zwiększyć zasięg działalności firmy na inne kraje. aby zdobyć dofinansowanie z takiego skryptu trzeba stworzyć projekt biznesowy, który będzie określała sposób ekspansji, środki i wykorzystane metody do tego, żeby zaistnieć na rynkach zagranicznych. Internacjonalizacja MŚP 1.2 daje ogromne sposobności, ale żeby można było skorzystać z dobrodziejstw skryptu, konieczne jest stworzenie takiego biznesplanu i takie zaplanowanie tego wszystkiego, aby pieniądze pozyskane z dotacji zostały po prostu właściwie wydane. Program zastosowany jest dla terenów, które mają pogorszoną sytuację ekonomiczną, czyli do Podkarpacia rejonów Lublina i Olsztyna. Tam z racji na mniejszy rozwój przemysłu, firmom znacznie trudniej jest się wybić i nie najłatwiej jest również dosięgnąć poziomu firm z bogatszych rejonów Polski. Dzięki temu programowi mogą się one zrównać.

Zobacz także: 1.2 Polska Wschodnia POPW.

Dodaj komentarz