Co niszczy drewno

Fumigacja to specjalistyczny zabieg, którego wykonaniem zajmują się określone firmy. One mają do dyspozycji dobry sprzęt i środki, które do fumigacji są konieczne. Stosuje się tu różnorodne substancje, ale każda z nich ma działanie toksyczne i dzięki temu są one skuteczne.

Fumigacja, której celem jest zwalczanie korników i innych robaków jedzących drewno, to całkiem inaczej odymianie, bo w większości przypadków stosuje się do jej przeprowadzania dym. Niemniej jednak nie tylko i wyłącznie w taki sposób oczyszcza się drzewo z insektów. Korzysta się również z gazów i pary, w których znajdują się tępiące szkodniki związki. Firmy, które podejmują się takich zleceń, w każdym momencie na początek dokonują oceny sytuacji i przyglądają się terenowi, na którym zabieg ma być przeprowadzony. Powinno się go należycie przygotować. O ile jest taka konieczność, usuwa się z niego zwierzęta i ludzi, bo może to być dla nich niebezpieczne. Fumigacja, choć jest zabiegiem toksycznym, nie zagraża materiałowi, który jest jej poddawany. Ten dokładnie jest zabezpieczany specjalnymi foliami i dopiero kiedy ma się pewność co do szczelności takiego zabezpieczenia, stosuje się określonego środka. Czas trwania fumigacji nie za każdym razem jest jednakowy. Zależy to od powierzchni oczyszczanego materiału i od stopnia jego zajęcia przez szkodniki drewna. Im problem jest poważniejszy, tym funkcjonuje się solidniej. Nierzadko materiał leży w takim zabezpieczeniu kilka dni. Wszystko po to, ażeby zabieg okazał się jak najskuteczniejszy. Ci, którzy go przeprowadzają, dają zwykle gwarancję skuteczności i tak dobierają metody działania, aby powtarzanie nie było konieczne.
Warto sprawdzić: zwalczanie korników.

Dodaj komentarz