Koniugacja białek

 

Wykorzystanie białek w medycynie jest w rzeczywistości szerokie. Aby natomiast dokonać jego izolacji i ekspresji, najpierw zachodzi oczyszczanie białek. W zależności od tego, czy białko ma zostać przekierowane na sterylną jego formę, czy też chcemy zachować jego właściwości biologiczne, dobiera się odpowiednie metody działania. Po pierwsze z materiału biologicznego, jakim jest białko, trzeba wyodrębnić informację genetyczną i skonwertować ją w formę, która może być użyta w laboratorium. Następnie zachodzi wstępne oczyszczanie, a potem w zależności od wymagań jeszcze inne metody, bardziej albo mniej efektowne. W podobnych postanowieniach i na podobnych zasadach zachodzi produkcja białek, zwana także częstokroć biosyntezą. W trakcie tego procesu zachodzi tworzenie białka z mniejszych cząsteczek. Dobiera się je tak, aby dostać białko o właściwym profilu biologiczno-chemicznym. Taki proces zachodzi naturalnie w wielu żywych komórkach, ale białko można również uzyskać syntetycznie, w laboratorium dzięki metodzie in vitro. Takie białko produkuje się w celach naukowych, do testowania informacji genetycznej i w celu tworzenia nowych metod diagnozy i profilaktyki wielu chorób. Producent białek jako firma ma możliwość mieć najróżniejszy target. Na największą skalę rekombinowane białka stosuje się w popularnych laboratoriach, gdzie pragniemy dowiedzieć się więcej o człowieku, mojej genetyce czy metodach alternatywnego leczenia już na poziomie molekularnym. Dzięki rekombinowanym białkom naukowcy mogą także szukać skutecznych leków na nowotwory.

Więcej: Koniugacja białek.

Dodaj komentarz