Dobry notariusz

Majątek z rodziców na dzieci przechodzi zwykle drogą darowizny, czyli odpisu notarialnego jeszcze za życia spadkodawców, czyli rodziców. W znaczącej liczbie przypadków zdarza się także, że majątek jest dzielony po śmierci na podstawie testamentu albo po sprawie spadkowej, na której to sąd orzeka w wysokość należnego udziału dla każdej ze stron postępowania, czyli dla wszystkich uprawnionych do dziedziczenia osób. Darowizna za życia jest wygodną formą przekazania majątku, kiedy rodzice pragną np pomóc młodym początkowo ich dorosłego życia, a sami nie potrzebują już wyżej wymienionych nieruchomości.

Darowiznę można ustanowić również z tzw. dożywotnim użytkowaniem, co oznacza, że konkretna nieruchomości staje się własnością dziedziczącego dziecka, ale pierwotny posiadacz, czyli rodzic, ma prawo w niej zamieszkiwać i użytkować ją aż do swojej śmierci. W takim modelu osoba dziedzicząca, czyli dziecko ma obowiązek zapewnić swojemu rodzicowi utrzymanie i wszystkie środki niezbędne do życia w ramach podziękowania za darowiznę i jest to ustanowione prawnie, a nie tylko i wyłącznie obyczajowo. Kancelarie notarialne Łódź przez cały czas przygotowują dokumenty powiązane z darowiznami. Darowizna ma to do siebie, iż w sytuacji najbliższych członków rodziny nie wymaga wnoszenia żadnych opłat skarbowych, czyli można oddać majątek lub jego część najbliżej rodzinie, w tym dziecku, bez konieczności ponoszenia żadnych opłat i dodatkowo opłat nie ponosi ani dziecko, ani rodzic udzielający darowizny. Kancelarie notarialne w Łodzi omawiają wszystkie zasady funkcjonowania darowizny jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zobacz więcej: kancelaria notarialna łódź.

Dodaj komentarz