Odszkodowanie za represje prl

Wiele osób dopiero w tej chwili dowiedziało się, że regularnie są przyznawane odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL. W mediach temat ten raczej nie jest zbyt popularny, natomiast w praktyce można ubiegać się o zadośćuczynienie. Takie odszkodowanie za represje komunistyczne może zostać przyznane każdemu, które borykały się z represjami bądź internowaniem w czasach PRL.

Wtedy sporo osób dostało rozmaite ograniczenia przemieszczania się, wykonywania własnego zawodu czy również udzielania się publicznie. Stąd też w tym momencie państwo zobowiązało się do wypłaty odszkodowań pieniężnych dla takich osób. Kto może złożyć wniosek w takiej sprawie? Bez wątpienia osoba represjonowana. Lecz taki wniosek może złożyć też osoba bądź podmiot, który działa na rzecz danej osoby. Może to być Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, osoba represjonowana, Minister Sprawiedliwości, organizacja zrzeszająca represjonowane osoby czy także zwyczajnie osoba, która jest uprawniona do prowadzenia działań na rzecz danej osoby. Nierzadko dochodzi jednakże do sytuacji, że dana osoba nie zdąży złożyć wniosku o odszkodowanie za represje komunistyczne za życia. Wtedy wniosek może złożyć osoba krewna w linii prostej, a zatem np. dzieci danej osoby. Dzieci czy również inna bliższa rodzina może złożyć wniosek też w przypadku, gdy dana osoba jest chora psychicznie bądź też znajduje się oprócz terytorium naszego kraju. Mimo wszystko odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL są na bieżąco przyznawane i warto zacząć ubiegać się o należne środki pieniężne.

Więcej informacji na stronie: odszkodowania dla represjonowanych.

Dodaj komentarz