Czy łatwo być pilotem wycieczek?

 

Pilot, to zawód, który zazwyczaj kojarzy się z lataniem. Pilot samolotu, pilot śmigłowca to pierwsze skojarzenia. Pilotuje się także wycieczki. Para się tym nie kto inny, jak pilot wycieczek. Podobną funkcje pełni przewodnik wycieczek lub przewodnik turystyczny. Wszystkie te funkcje wymagają adekwatnego przeszkolenia. Piloci wycieczek nie mogą wykonywać własnego zawodu bez profesjonalnych przygotowań. Wymagają one wiedzy merytorycznej i umiejętności zastosowania jej w praktyce. Zwykle piloci wycieczek współpracują z biurami podróży, które maja w osobistej spisie produktów/usług wycieczki, czy to krajowe czy zagraniczne.

Pilot wycieczek może specjalizować się w obsłudze konkretnego rodzaju wypadów. Może być pilotem wycieczek zagranicznych lub krajowych. Ma możliwość specjalizować się w pilotażu wyjazdów do określonych krajów. Może też wykorzystywać tylko i tylko jeden rodzaj grup wycieczkowiczów, przykładowo. wycieczki szkolne lub studenckie. Pilot wycieczek współpracując z danym organizatorem wypadów, musi upilnować, by cały przebieg wycieczki był taki, jak zaplanowano. Musi być czuły na potrzeby podległych mu wycieczkowiczów. W razie jakichkolwiek przeszkód, musi umieć im zaradzić. Pilotaż grup turystycznych nie jest zawodem łatwym. Wymaga kwalifikacji kierowania grupa, opowiadania o danej atrakcji turystycznej w sposób, by zaciekawiła ona ewentualnego słuchacza. Pilot wycieczek powinien posługiwać się językiem obcym. W sytuacji pilotowania wycieczek zagranicznych jest to warunek konieczny. Ogromna wiedza i umiejętność pracy w ustaleniach stresujących gwarantują potencjalnemu pilotowi wycieczek właściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Zobacz także: pilotaż grup turystycznych.

Dodaj komentarz