Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych kwalifikacji pozwala nam na awans w pracy, jak także zdobycie nowej dobrze płatnej pracy. Z pewnością jest to zasada uniwersalna, która dotyczy także branży budowlanej, która, jak wiemy, charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i dużym zatrudnieniem. Właśnie dlatego warto zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę, co jest możliwe dzięki rozwiązaniu, jakim są uprawnienia budowlane, które są nadawane przez komisję kwalifikacyjną Polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Głównie powinno się podkreślić, że uprawnienia budowlane są zgodnie z polskim prawem wydawane w postaci wyborów administracyjnej. Ażeby uzyskać uprawnienia w biznesie budowlanej trzeba spełniać kilka zasadniczych warunków, których szczegółowe zasady określone są w przepisach prawa budowlanego. Najogólniej rzecz ujmując dotyczą one jak kierunkowego wykształcenia, jak również odpowiedniej praktyki w zakresie projektowania, jak również stażu w branży budowlanej. Jedynie kandydaci, którzy spełniają omówione wcześniej warunki, mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin w całym kraju odbywa się w tym samym czasie. Składa się z dwóch części, pierwsza część ma charakter pisemny. Jest to test. Jednak druga część ma charakter ustny. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z obu części kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub prowadzenia robót budowlanych.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz