Wybieramy auto za pożyczone pieniądze

Przyznanie kredytu bądź pożyczki wiąże się z koniecznością udowodnienia, że mamy zdolność kredytową. Przy braku takiej zdolności ryzyko niespłacenia zadłużenia jest tak wysokie, że żadna instytucja finansowa nie zaryzykuję udzielenia pożyczki. Jednakże część instytucji decyduje się na pożyczenie pieniędzy pod zastaw, warto wymienić usługę, jaką jest pożyczka pod zastaw samochody.

Model ten zakłada, że danemu klientowi udzielona zostanie pożyczka w momencie, gdy klient ten pozostawi w zastawie wartościową rzeczy. Akurat w tym przypadku mowa jest o samochodzie, a samochód wciąż pozostaje własnością kredytobiorcy, jednakże zapis umowy stanowi, iż w sytuacji braku regularnej spłaty rat bądź pełnej niemożności zapłacenia której raty, bądź również całości zadłużenia, majątek wskazany w umowie kredytowej, w tym przypadku samochód należący do kredytobiorcy, zostanie odebrany przez instytucje finansową na poczet zaistniałego zadłużenia. Zastaw taki daje możliwość firmie finansowej zabezpieczyć się w sytuacji, gdy Klient nie rokuje na spłatę, niemniej jednak równocześnie posiada pasywa, które mogą w tym przypadku zminimalizować ewentualną stratę. Prywatne pożyczki pod zastaw samochodu są w znaczącej liczbie przypadków oprocentowane dość nisko, dlatego że samochód stanowi tutaj zabezpieczenie, lecz nie może być to żaden model samochodu, a wyłącznie takie auto, które po sprzedaży umożliwi uzyskać minimum wartość kredytu, który został zaciągnięty na poczet takiego zestawu. Z uwagi spadające ceny rynkowe samochodów, które wiążą się z upływem czasu, samochód w każdej chwili zostanie wyceniony na wartości niższą.
Sprawdź: pożyczka pod zastaw auta.

Dodaj komentarz